Rok 2018

Dzień Działkowca

W dniach 21- 22 lipca 2018 świętowaliśmy jak co roku Dzień Działkowca. W tym roku święto to miało szczególny charakter, gdyż jednocześnie obchodziliśmy 40-lecie istnienia ROD Malborska. Z tej okazji mieliśmy zaszczyt gościć specjalnych gości. Byli nimi Pan Stanisław Zawadka piastujący funkcję vice prezesa Krajowej Rady PZD, Pan Krzysztof Podlewski, prezes okręgu mazowieckiego PZD,  Pan Witold Błachowicz będący członkiem zarządu  okręgu mazowieckiego PZD.  Przybyli goście uhonorowali nasz ogród w imieniu Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego dyplomem i pucharem z okazji 40-lecia istnienia ogrodu. Ponadto,  Pan Tadeusz Szubiński  prezes ROD Malborska został uhonorowany  dyplomem i medalem za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów  działkowych.  W części oficjalnej, obok okolicznościowych przemówień wręczone zostały złote, srebrne i brązowe odznaki PZD, jak również specjalne okolicznościowe dyplomy z okazji 40-lecia ROD Malborska. (listy nagrodzonych osób znajdują się poniżej w pliku PDF).  Z okazji 40-lecia istnienia ROD Malborska udało nam się zapewnić wszystkim działkowcom ROD Malborska drobny upominek w postaci nawozu, który będzie można odebrać w dniach następnych.  Po części oficjalnej miał miejsce drobny poczęstunek. W trakcie kiermaszu mającego miejsce po części oficjalnej miał można było się zaopatrzyć między innymi w piwo z beczki, różnego rodzaju wędliny, pierogi, bigos, potrawy z grilla, dla najmłodszych oferowana była wata cukrowa.   

Wszystkim przybyłym bardzo dziękujemy !!!

         Lista odznaczonych działkowców                                                                                                         Podziękowanie Prezesa PZD Eugeniusza Kownackiego

 

Konferencja delegatów

 

 

Szanowni działkowcy

Dnia 12 maja 2018r. o godzinie 11:00 odbyła się konferencja delegatów ROD "Malborska".

Konferencje te, organizowane co roku, mają na celu sprawozdanie z działań zarządu i komisji rewizyjnej w minionym roku, omówienie bieżących problemów ogrodu, podjęcie uchwał na kolejny rok działalności.  W tym roku sprawozdanie obejmowało okres od dnia 06.05.2017 do dnia 11.05.2018.  Konferencję sprawozdawczą uznano za ważną, jako że udział w niej wzięło 64 spośród 102 zaproszonych delegatów. Honorowym gościem był pan przedstawiciel OZM PZD Pan Witold Błachowicz.  Krótkie sprawozdanie w pliku pdf znajduje się poniżej:

Szanowni działkowcy
 

W dniu 9 grudnia br. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W Zjeździe udział wzięli delegaci z całej Polski, którzy zostali wybrani w 2015 na Okręgowych Zjazdach Delegatów PZD na 4-letnie kadencje. Organizacja Zjazdu podyktowana była koniecznością wprowadzenia zmian w statucie, które wynikają z nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach. Projekt wprowadzanych zmian był szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców. Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Nadzwyczajny Zjazd określił także kierunki działań na przyszłość, które związane są z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. Ponadto delegaci przyjęli ważne stanowiska, które dotyczą m.in. ustawy reprywatyzacyjnej i sprawy roszczeń do terenów ROD, współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, otwarcia ROD dla społeczeństwa oraz szerszego otwierania na ROD i działkowców. Poniżej w formacie PDF mogą Państwo sciągnąć/otworzyć zmieniony STATUT PZD 2017 (tekst jednolity) oraz dla porónania Statut PZD 2017 z uwidocznionymi na kolorowo zmianami w stosunku do Statutu obowiązującego dotychczas. 

STATUT PZD 2017 (tekst jednolity)                                                                                                                STATUT  PZD lista zmian

Szanowni Działkowcy !!!

Wygraliśmy !!!

Nasz projekt zdobył pierwsze miejsce w obrzarze Targówek projekty ogólnodzielnicowe.  Zdobył 1696 głosów co stanowiło 62.79% oddanych głosów.

Wszystkim głosującym i osobom zaangażowanym w powstawnie projektu i przyczynienie się do zwycięstwa baardzo dziękujemy !!!

Zapraszamy w roku 2019 na wycieczkę ścieżką !

gallery/budżet partycypacyjny jpg

Szanowni Działkowcy,

W dniu 25 sierpnia br. odbyły się Dni Działkowca Okręgu Mazowieckiego w Warszawie.

Ogłoszono wyniki konkursu na:

-Wzorowy Ogród Okręgu Mazowieckiego rok 2018.

-Wzorowa Działka Okręgu Mazowieckiego rok 2018.

Z radością informujemy, że przyznano nagrody i dyplomy również dla:

- ROD Malborska,

-działkowców z działek 604 - Państwa Krystyny  Jana Popławskich  i 76 - Pana Mieczysława Mystkowskiego.

Gratulujemy !!!

Więcej szczegółów na znajdziecie Państwo na stronach:

http://pzd.pl/artykuly/21933/119/Mazowiecki-Dzien-Dzialkowca-2018.html

         http://press.warszawa.pl/mazowieckie-dni-dzialkowca-2018/

 

 

 

 

Szanowni Działkowcy,

Jak informowaliśmy już, projekt autorstwa Tadeusza Szubińskiego, zdobył pierwsze miejsce w obrzarze Targówek projekty ogólnodzielnicowe w ramach V edycji budżetu partycypajnego dla m.st. Warszawy.  Zdobył 1696 głosów co stanowiło 62.79% oddanych głosów. Spotkał nas miły gest w postaci nadesłanych gratulacji od prezydenta Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.

 

 

 

 

 

 

gallery/walc

 

Zbliża się koniec roku 2018, czas więc na coroczne podsumowanie, w mijącym roku

udało nam się wykonać wiele inwestycji i remontów, między innymi: 

 

  • Nowa brama wjazdowa główna wraz z remontem podjazdu (od ul. Malborskiej-Las) (zdj. nr 1)

  • Nowa furtka wejściowa(od (od ul. Malborskiej-sektor nr 10) (zdj. nr 2)

  • Instalacja koljenych  latarni alejkowwych szt. 4 (zdj. nr 3)

  • Uzupełninie kruszywem dołków w alejce głównej oraz dróg doajazdowych na terenie ogrodu)   (zdj. nr 4 i 5)

  • Nowe stanowiska na rowery + zadaszenie (zdj. nr 6 i 7)

  • Nowa skrzynka na podliczniki w alejkach (zdj. 8) ( )

  • Przycięcie gałęzi drzew zachodzacących an teren ogrodu (wykonane przy współpracy Lasów Miejskich) (zdj. nr 9 i 10)

 

 

 

 

             [zdj.1]                               [zdj. 2]              [zdj. 3]              [zdj. 4]              [zdj. 5]  

gallery/20181215_132322_resized
gallery/20181215_131830_resized
gallery/20181215_131711_resized
gallery/20181215_132905_resized
gallery/20181215_132730_resized

[zdj.6]                                [zdj. 7]                               [zdj. 8]              [zdj. 9]              [zdj. 10]

gallery/20181215_105525_resized
gallery/20181215_105349_resized
gallery/20181215_105323_resized
gallery/20181215_132437_resized
gallery/20181215_132142_resized