Szanowni działkowcy

Dnia 11 maja 2019r. o odbyła się konferencja delegatów ROD "Malborska".

Konferencje te, organizowane co roku, mają na celu sprawozdanie z działań zarządu i komisji rewizyjnej w minionym roku, omówienie bieżących problemów ogrodu, podjęcie uchwał na kolejny rok działalności.  W tym roku konferencja delegatów  miała wyjątkowy charakter, ponieważ kończy się 4 letni okres działalności zarządu. Wybrany został kolejny zarząd na kolejne 4 lata. 

 Konferencję sprawozdawczą uznano za ważną, jako że udział w niej wzięło 55 spośród 63 zaproszonych delegatów. Honorowym gościem był przedstawiciel OZM PZD Pan Witold Błachowicz

Poniżej kilka zdjęć z Konferencji  oraz porządek obrad.

Szanowni działkowcy,

Czy ogrody działkowe w Warszawie przestaną istnieć?

Miasto Warszawa tworzy obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na terenach, obecnych ogrodów działkowych, planowane jest m.in. urządzenie publicznych parków, skwerów, placów zabaw itp. Rodzi się więc pytanie, jak przyszłość czeka warszawskie ROD? Jeżeli nie znajdzie się dla nich miejsce w Studium ich dalsze istnienie stanie pod znakiem zapytania.
Co możesz zrobić, aby ogrody w Warszawie dalej istniały:
1. Wypełnij ankietę online http://studium.geoankieta.pl
2. Złóż wniosek o pozostawienie ogrodów w aktualnej lokalizacji, na dotychczasowych zasadach funkcjonowania ze wskazaniem tego terenu jako zieleni działkowej, listownie do Prezydenta m.st. Warszawy na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”.
Mamy czas tylko do 9 stycznia 2019 r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Link do Komunikatu Mazowieckiego OZ PZD w sprawie Studium http://bit.ly/2GJepiQ

 

Porządek OBRAD Walnego zebrania Sprawozdawczo-wyborczego ROD (konferencji delegatów)

Otwarcie zebrania.

Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

Zatwierdzenie porządku obrad.

Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok(merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.

Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję  Rewizyjną  ROD  wraz z  wnioskiem w sprawie absolutorium.

Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.

Projekt planu pracy na 2019 rok.

Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.

Ocena preliminarzy finansowych ROD  na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.

Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

Dyskusja.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję. (Uchwała nr 1)

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok. (Uchwała nr 2)

Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.    (Uchwała nr 3)

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję. (Uchwała nr 4)

Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

(Uchwała nr 5)

Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów doZarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. (uchwała nr 6)

Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku. (Uchwała nr 7)

Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego),            (Uchwała nr 8)

Uchwalenie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej-opłaty energetycznej (uchwałą nr 9).

Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i  programu działania na okres kadencji. (uchwałą nr 10 ).

Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok. (uchwałą nr 11 ).

Sprawy różne.

Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Działkowca
Dnia 24 VIII 2019 roku o godzinie 11:00  odbył się corocznie organizowany Dzień DZIAŁKOWCA !
Pogoda w tym roku nam  dopisała.  W sprzedaży były pyszne regionalne wyroby kulinarne, które można  było spożyć z domowej produkcji nalewką.  Dzień działkowca miał też część oficjalną na której dokonano krótkiego podsumowania, przekazano sobie pozdrowienia i życzono udanego następnego roku. Swoja obecnością zaszczycił nas
przedstawiciel OZM PZD Pan Witlod Błachowicz.  Gwoździem programu było nagrodzenie wyróżniających się członków naszej działkowej społeczności. Wręczono zatem dyplomy i drobne upominki w postaci książek, cebulek kwiatowych. Część oficjalną kończył słodki poczęstunek.