Szanowni działkowcy,

Czy ogrody działkowe w Warszawie przestaną istnieć?

Miasto Warszawa tworzy obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na terenach, obecnych ogrodów działkowych, planowane jest m.in. urządzenie publicznych parków, skwerów, placów zabaw itp. Rodzi się więc pytanie, jak przyszłość czeka warszawskie ROD? Jeżeli nie znajdzie się dla nich miejsce w Studium ich dalsze istnienie stanie pod znakiem zapytania.
Co możesz zrobić, aby ogrody w Warszawie dalej istniały:
1. Wypełnij ankietę online http://studium.geoankieta.pl
2. Złóż wniosek o pozostawienie ogrodów w aktualnej lokalizacji, na dotychczasowych zasadach funkcjonowania ze wskazaniem tego terenu jako zieleni działkowej, listownie do Prezydenta m.st. Warszawy na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”.
Mamy czas tylko do 9 stycznia 2019 r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Link do Komunikatu Mazowieckiego OZ PZD w sprawie Studium http://bit.ly/2GJepiQ