Szanowni działkowcy,

Czy ogrody działkowe w Warszawie przestaną istnieć?

Miasto Warszawa tworzy obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na terenach, obecnych ogrodów działkowych, planowane jest m.in. urządzenie publicznych parków, skwerów, placów zabaw itp. Rodzi się więc pytanie, jak przyszłość czeka warszawskie ROD? Jeżeli nie znajdzie się dla nich miejsce w Studium ich dalsze istnienie stanie pod znakiem zapytania.
Co możesz zrobić, aby ogrody w Warszawie dalej istniały:
1. Wypełnij ankietę online http://studium.geoankieta.pl
2. Złóż wniosek o pozostawienie ogrodów w aktualnej lokalizacji, na dotychczasowych zasadach funkcjonowania ze wskazaniem tego terenu jako zieleni działkowej, listownie do Prezydenta m.st. Warszawy na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”.
Mamy czas tylko do 9 stycznia 2019 r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Link do Komunikatu Mazowieckiego OZ PZD w sprawie Studium http://bit.ly/2GJepiQ

 

 

 

 

 

Zbliża się koniec roku 2018, czas więc na coroczne podsumowanie, w mijącym roku

udało nam się wykonać wiele inwestycji i remontów, między innymi: 

 

  • Nowa brama wjazdowa główna wraz z remontem podjazdu (od ul. Malborskiej-Las) (zdj. nr 1)

  • Nowa furtka wejściowa(od (od ul. Malborskiej-sektor nr 10) (zdj. nr 2)

  • Instalacja koljenych  latarni alejkowwych szt. 4 (zdj. nr 3)

  • Uzupełninie kruszywem dołków w alejce głównej oraz dróg doajazdowych na terenie ogrodu)   (zdj. nr 4 i 5)

  • Nowe stanowiska na rowery + zadaszenie (zdj. nr 6 i 7)

  • Nowa skrzynka na podliczniki w alejkach (zdj. 8) ( )

  • Przycięcie gałęzi drzew zachodzacących an teren ogrodu (wykonane przy współpracy Lasów Miejskich) (zdj. nr 9 i 10)

 

 

 

 

gallery/walc
gallery/20181215_105323_resized
gallery/20181215_105349_resized
gallery/20181215_105525_resized
gallery/20181215_132322_resized
gallery/20181215_131711_resized
gallery/20181215_131830_resized
gallery/20181215_132142_resized
gallery/20181215_132437_resized
gallery/20181215_132730_resized
gallery/20181215_132905_resized

             [zdj.1]                               [zdj. 2]              [zdj. 3]              [zdj. 4]              [zdj. 5]  

[zdj.6]                                [zdj. 7]                               [zdj. 8]              [zdj. 9]              [zdj. 10]