Zgodnie z obowiązującym regulaminem ROD § 42 [Kompostownik]: 1. Działka musi być wyposażona w kompostownik. 2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy  umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki. 3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Zarząd

 

 

INFORMACJA DLA DZIAŁKOWCÓW W SPRAWIE NIEDOPŁAT ZA 2021

 

Na podstawie decyzji podjętych przez Konferencję Delegatów w 2021 roku, przeprowadzoną w trybie hybrydowym:

- podwyższono opłatę ogrodową do wysokości 1,00zł za 1m2, zgodnie z Uchwałą nr 1/2021 od stycznia 2021r.;

- zlikwidowano opłatę energetyczną w wysokości 20,00zł, zgodnie z Uchwałą nr 2/2021 od 2021r.

 

Osobom, które dokonały wpłaty w 2021 roku, przed Uchwaleniem w/w decyzji, według poprzedniego sytemu rozliczeń, opłata energetyczna została zakwalifikowana na poczet różnicy wynikającej z podwyższonej stawki za 1 m2 powierzchni użytkowej działki.

Prosiliśmy o uregulowanie od sierpnia do końca 2021r. pozostałej kwoty do pełnego rozliczenia zgodnie z metrażem użytkowanej działki. Informacja była zamieszczona na tablicach przy głównej bramie i na terenie Ogrodu oraz na stronie www.

 

Obecnie w kasie i w dyżurce są informacje o NIEDOPŁATACH za 2021r. konkretnych działek. Prosimy o pilne wpłaty.

 

Przykład rozliczenia NIEDOPŁAT za 2021 dla działki o powierzchni 300m2:  

300m2 x 1,00zł = 300,00zł (obowiązująca stawka za 2021r.) – 219,00zł (dokonana wpłata w 2021r. według poprzedniego system rozliczeń (przed Uchwałami Konferencji Delegatów), tj. 300m2 x 0,73zł = 219,00zł) – 20,00zł (zniesiona opłata energetyczna zakwalifikowana na poczet różnicy) = 61,00zł – różnica do uregulowania za użytkowanie działki zgodnie z metrażem 300m2 za 2021r.

 

Wpłaty należy dokonać przelewem bankowym lub na poczcie

na numer konta bankowego:      50 1020 1042 0000 8102 0009 7022

                               Tytułem:      nr działki, imię i nazwisko, WYRÓWNANIE ZA 2021r. 

 

                                                                                                                                                                 Z poważaniem, Zarząd ROD Malborska

Warszawa, V 2022r.